header-overons.jpg

Over ons

FULL is een initiatief van Stichting Twisted en onderdeel van het driejarig programma Kansen Voor Jongeren van het Oranje Fonds

Dit programma is een initiatief van Koninklijke Hoogheid Willem-Alexander en Koningin Máxima en richt zich op initiatieven die met behulp van vrijwilligers in actie komen tegen schooluitval onder jongeren. In schooljaar 2010-2011 verlieten ruim 34.000 jongvolwassenen voortijdig hun opleiding. Voor Stichting Twisted en het Oranje Fonds is het belangrijk dat iedereen naar eigen vermogen kan deelnemen aan het maatschappelijk leven in Nederland. Het behalen van een startkwalificatie draagt daar aanzienlijk aan bij.

Over Stichting Twisted
Stichting Twisted biedt professionele ondersteuning en daagt jongeren uit in de ontwikkeling van hun eigen ideeën in de vorm van projecten die bijdragen aan talentontwikkeling. De stichting biedt jongeren op laagdrempelige manier de kans om hun dromen, ambities en idealen na te streven in de vorm van sociaal-maatschappelijke projecten.

Stichting Twisted opereert op zowel lokaal, nationaal als internationaal niveau. Denk hierbij ook aan projecten t.b.v. ontwikkelingswerk in het buitenland. De stichting fungeert tevens als stagebedrijf voor jongeren die aan de hand van hun opleiding sociaal-maatschappelijke projecten uitvoeren. Alle projecten van de stichting worden voor en door jongeren georganiseerd.

Over het Oranje Fonds
Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Jaarlijks besteedt het Oranje Fonds € 31 miljoen aan hun doelstelling waarvan bijna € 27 miljoen aan directe financiële bijdragen in bijna 6500 sociale initiatieven in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk. Het Oranje Fonds wil betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Door hun steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij.